Logo Przyjazny psycholog

Jeżeli uzyskałeś negatywną ocenę z egzaminu i chcesz porozmawiać o tym z psychologiem, nie krępuj się. Rozmowa pozwoli ci zrozumieć swoje reakcje i zachowania podczas egzaminu. Dzięki temu lepiej poradzisz sobie podczas następnego egzaminu.

Egzamin na prawo jazdy - psycholog radzi

Jeżeli czujesz, że potrzebujesz porozmawiać o swoich niepowodzeniach podczas egzaminu, czujesz się zrezygnowany, zaczynasz myśleć, że nie nadajesz się na kierowcę, doświadczyłeś tego, że doświadczenia życiowe przeszkadzają tobie w wykonywaniu zadań egzaminacyjnych zapraszam do kontaktu.
Jeżeli czujesz presję, że musisz zdać i w związku z tym odczuwasz silne napięcie i stres podczas egzaminu, które uniemożliwiają tobie uzyskanie prawa jazdy – zapraszam na konsultacje online.

Z mojej praktyki psychologa WORD...

Podczas pracy w WORD, udzieliłam wielu porad psychologicznych kandydatom przystępującym do egzaminów na wszystkie kategorie prawa jazdy, w celu obniżenia napięcia towarzyszącego w trakcie egzaminu. Przez kilka lat towarzyszyłam również zdającym podczas egzaminów praktycznych, po to by łatwiej było im utrzymać koncentrację uwagi na poszczególnych zadaniach, by mogli wykorzystać umiejętności prowadzenia pojazdu i uzyskać pozytywny wynik z egzaminu. Jednocześnie obserwowałam pracę egzaminatorów pod kątem kultury przeprowadzania egzaminów.
Niektórzy kandydaci, po jednorazowej konsultacji psychologicznej potrafili wykorzystać rady. Podczas kolejnego egzaminu konsekwentnie realizowali poszczególne zadania i uzyskiwali upragniony pozytywny wynik z egzaminu. Bardzo często jedna rozmowa może pomóc spojrzeć na zaistniałą sytuację od innej strony.
Były i takie osoby, które krótko przed egzaminem potrzebowały zwierzyć się psychologowi ze swojego życia osobistego, po to by móc w trakcie egzaminu skupić uwagę na poszczególnych zdaniach a nie myśleć o problemach dnia codziennego.
Część zdających potrzebowała porozmawiać kilkakrotnie, by odkryć przyczynę popełnionych błędów podczas poprzednich egzaminów, np.

• presję środowiska
• trudności w utrzymaniu koncentracji uwagi do końca egzaminu
• braku wiary w siebie i umiejętności prowadzenia pojazdu
• oczekiwanie od siebie perfekcyjnego wykonywania zadań
• popełnianie kolejnych pomyłek, po informacji o pierwszym błędzie


Stres spowodowany bodźcami o niskim natężeniu jest konstruktywny, działa na nas mobilizująco. Jednak gdy dochodzi do natężenia bodźców, bądź stres trwa zbyt długo, wówczas utrudnia bądź uniemożliwia osiągnięcie wyznaczonego celu, w tym przypadku uprawnień do prowadzenia pojazdów.
Uzyskanie negatywnej oceny z egzaminu dla jednych jest niepowodzeniem, inni traktują to jako najgorszą porażkę życiową. Tym drugim trudniej jest w miarę szybko otrząsnąć się z przegranej i zweryfikować przyczynę popełnionych błędów. Po kilku, kilkunastu niezdanych egzaminach, kandydat może uważać, że nie posiada umiejętności prowadzenia pojazdu, że nie nadaje się na kierowcę. Przykładowo, z instruktorem kandydat dobrze bądź bardzo dobrze radzi sobie za kierownicą a na egzaminie nie osiąga sukcesu. Niektórzy kandydaci w takich okolicznościach poddają się i decydują, że już nigdy nie podejdą do egzaminu. Bardzo często wystarczy jednak przepracować mechanizmy psychologiczne, odkryć źródło niepowodzenia.
Osoby, które świetnie radzą sobie podczas różnych egzaminów, czasami doświadczają niepowodzenia podczas egzaminu na prawo jazdy. Porażka jest dla nich tym bardziej dotkliwa, tym bardziej, że wcześniej osiągali same sukcesy w życiu. Takie osoby potrzebują porozmawiać z psychologiem o tym jak czują się w związku z uzyskaniem negatywnej oceny z egzaminu na prawo jazdy, jakie popełnili błędy i dlaczego trudno było wykorzystać umiejętności prowadzenia pojazdu.
Przy okazji egzaminu na prawo jazdy, część kandydatów dochodzi do wniosku, że to ich bagaż życiowy nie pozwolił im wcześniej uzyskać pozytywnej oceny z egzaminu. Podczas rozmów z psychologiem potrzebują skonfrontować się z trudnymi sprawami, odkryć źródło niepowodzeń - „rozliczyć się z przeszłością”. Dzięki temu lepiej radzą sobie podczas następnego egzaminu.
Zapraszam do rozmowy.

Wszelkie podobieństwo do osób i zdarzeń jest przypadkowe. Imiona i nazwiska są fikcyjne. Wszelka zbieżność jest przypadkowa. Wszelkie przedstawione zdarzenia i osoby są fikcyjne.

Słowa kluczowe: jak zdać egzamin na prawo jazdy, jak nie stresować się na egzaminie na prawo jazdy, stres a egzamin na prawo jazdy, wsparcie psychologa, psycholog WORD, stres na egzaminie na prawo jazdy

Popularne słowa kluczowe...