Logo Przyjazny psycholog

Psychoterapia / konsultacja psychologiczna

Psychoterapia

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów:

  • Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodu psychologa oraz zasady organizacji i działania samorządu zawodowego psychologów.
  • Art. 2. Psycholog wykonuje swój zawód samodzielnie.
  • Art. 3. Zawód psychologa może wykonywać osoba, która spełnia wymagania określone niniejszą ustawą.
  • Art. 4. 1. Wykonywanie zawodu psychologa polega na świadczeniu usług psychologicznych, a w szczególności na: 1) diagnozie psychologicznej; 2) opiniowaniu; 3) orzekaniu, o ile przepisy odrębne tak stanowią; 4) psychoterapii; 5) udzielaniu pomocy psychologicznej.

Psychoterapia jak i sesja z psychologiem to proces terapeutyczny, którego celem jest pomoc osobom w radzeniu sobie z różnymi problemami emocjonalnymi, psychicznymi i społecznymi. Polega na spotkaniach między terapeutą a pacjentem, podczas których terapeuta pomaga pacjentowi zrozumieć swoje trudności, zmienić niezdrowe myśli i wzorce zachowań oraz rozwijać umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Więciej o psychoterapi..... 

Link do Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologówLink do Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

W przypadku potrzeby wsparcia psychologa między innymi w depresji, opanowania stresu, lęku i napięcia - rekomendujemy rozmowę / konsultację z psychologiem online. Zapraszam.

[depresja, jak pokonać depresję, leczenie depresji, pomoc psychologa w depresji]

Popularne słowa kluczowe...